Belangrijke informatie

Om onaangename verrassingen te voorkomen, doen wij hierbij een aantal mededelingen die handig/nodig zijn om te weten:

  • Tijdens de meeste basisschoolvakanties en op officiële feestdagen wordt er geen zwemles gegeven.
  • De betaling geschiedt per periode van afzwemdatum tot afzwemdatum en wordt geïnd via automatische incasso. U dient daarvoor het machtigingsformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en zo spoedig mogelijk bij ons in te leveren. Het af te schrijven bedrag wordt bepaald door het aantal lessen gedurende de desbetreffende periode. Ook de vergoeding voor het afzwemfeest zal automatisch worden geïncasseerd.
  • Het is moeilijk in te schatten hoe lang de opleiding van uw kind gaat duren. Beginleeftijd, aanvangsniveau, de regelmaat waarmee uw kind zwemt, de ontwikkeling van uw kind zijn allemaal factoren die daarbij een rol spelen.  Gemiddeld hebben kinderen van 5 jaar 72 uur nodig om te leren zwemmen. Omgerekend (met 45 minuten per week) is dit bijna 20 maanden. Let wel; dit is een gemiddelde. Er zijn dus zowel kinderen die dit sneller doen als kinderen die dit langzamer doen.
  • Bij afwezigheid als gevolg van bijv. ziekte gedurende drie weken of langer, wordt het lesgeld vanaf de derde week verrekend met de eerstvolgende periode, mits hiervan tijdig melding is gemaakt. Als uw kind om wat voor een reden dan ook eerder stopt met de zwemlessen dan het einde van de lopende periode, dient u de gehele periode te betalen. Er wordt geen lesgeld gerestitueerd.
  • Als u tijdens de les zelf een baantje wilt trekken in het recreantengedeelte, dan kan dat. U dient dan wel een kaartje te kopen bij de kassa.
  • Tijdens, vlak voor en na de les is er helaas weinig tijd om u te woord te staan. Wij vragen hiervoor uw begrip. Voor informatie en/of overleg kunt u altijd bellen met Serge Versteegh (06-26516673).

  • Zwemschool Het Kikkertje hanteert de Gedragscode Zwembranche. Deze gedragscode bevat omgangsregels in zwembaden waarop zowel ouders als medewerkers beroep kunnen doen, met als doel alle betrokken personen te beschermen. Wij attenderen u op de beschikbaarheid van een landelijk meldpunt voor (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Meer informatie hierover vindt u op de website van de NOC*NSF.

 

Reacties zijn gesloten.